Gravvård

Det finns många sätt att utforma gravvården. En bohuslänsk granitsten, ett järnkors, natursten eller en platta. Friheten att välja är stor.

Tänk dock på att lokala föreskrifter gäller för varje kyrkogård och att det är viktigt att gravvården utformas i enlighet med dessa.

Vi ger gärna råd och förslag till minnesvård och är behjälpliga med upprättande av ritning och kostnadsförslag.

Självfallet ombesörjer vi även inskription på och rengöring av befintlig gravvård.

Råd och kostnadsförslag