Fullständig begravningstjänst under personligt ansvar

När en livskamrat, en släkting eller en god vän avlider. Man bär sin sorg i första skeendet på många olika sätt. Såsom efterlevande är det viktigt att ha kunskap om hur den bortgångne själv hade önskat utformningen av begravningen. Gör dig underrättad om den avlidne själv framfört eller nedskrivit sina önskemål om begravningen.

Begravningsakten bör utformas i enlighet med den bortgångnes önskan.

Döden är ju normalt inget som man talar om. Den kommer alltid olämpligt, någon gång väntad där förberedelsen är naturlig.

Första besöket..

Vi kräver inte att Ni på något sätt förbereder Er inför första besöket hos oss, men om Ni ändå vill förbereda Er är här några punkter som blir aktuella.

 • Svenska Kyrkans ordning
 • Borgerligt
 • Enligt annat trossamfund
 • Jordbegravning eller kremation
 • Val av kista och urna
 • Svepningsdräkt eller egna kläder

  • Plats och tid för begravningsakten
  • Präst/officiant
  • Dödsannons före eller efter begravningen
  • Ska det vara minnesstund efter akten, eventuell förtäring
  • Gravplats

Minnesgåvor

Om Ni vill hedra någon avlidens minne med blommor så väljer Ni en blomsterbutik som sedan hjälper Er att utforma ett lämpligt arrangemang och även leverera blommorna till platsen för begravningsakten.

Lika uppskattat som en blomma är en gåva till välgörande ändamål. Ibland har de anhöriga i dödsannonsen uttryckt önskemål om ett särskilt ändamål.

Om Ni vill lämna en minnesgåva går det oftast att ringa eller lämna gåvan direkt via internet. Ni får då ett inbetalningskort bekvämt hem i brevlådan.

Några av de vanligare fonderna när det gäller minnesgåvor är:

Barncancerfonden
www.barncancerfonden.se
Tel: 020-90 20 90
Cancerfonden
www.cancerfonden.se
Tel: 020-59 59 59
Hjärt- och Lungfonden
www.hjart-lungfonden.se
Tel: 0200-88 24 00
Läkare utan gränser
www.lakareutangranser.se
Tel: 010-199 33 00

Observera att dessa bara är några exempel och att det finns ett stort antal andra behjärtansvärda ändamål att stödja.

Kistor